Thông tư – Luật thuế

Thông tư số 96/2002/TT-BTC

November 15, 2013 8:48 am

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 96/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 96/ 2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP […]

xem tiếp...

Nghị định số 75/2002/NĐ-CP

November 15, 2013 8:45 am

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 75/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2002   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI CHÍNH PHỦ Căn […]

xem tiếp...

Thông tư số 42/2003/TT-BTC

November 15, 2013 8:24 am

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 42/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ […]

xem tiếp...

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn về luật thuế TNDN, thuế GTGT

October 28, 2013 11:27 am

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 141/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013.   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT […]

xem tiếp...
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

October 20, 2013 8:02 pm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 129/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn