Trình tự sắp xếp chứng từ gốc

Là một kế toán mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm bạn đang không biết phải sắp xếp chứng từ gốc như thế nào? Tuy điều đó đơn giản nhưng nếu bạn không biết trình tự sắp xếp ra sao thì bạn cũng sẽ gặp khó khăn khi cơ quan thuế xuống quyết toán. Sau đây là một trình tự sắp xếp chứng từ mời các bạn tham khảo để tránh bị cơ quan thuế xuống quyết toán “Quay” bạn:

 Công tác sắp xếp chứng từ gốc
– Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thế


– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo
Hóa đơn bán ra phải kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.
Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.
Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. ,…
Tất cả phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh.
– Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

Phản hồi của bạn