Vai trò công việc của Kế toán tổng hợp

Để có thể đáp ứng được công việc cho một vị trí kế toán tổng hợp, việc bạn phải có được sự am hiểu kiến thức sâu rộng về hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là các kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu, đòi hỏi một số tố chất sẵn có trong bạn như khả năng nhanh nhẹn, thông minh, cần cù, chăm chỉ…

 Ngoài ra bạn còn phải nắm thật chắc các quy định luật pháp hiện hành, các thông tư mới nhất và biết vận dụng các quy phạm luật pháp đó (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…) vào cho công việc của mình. Để có được những kỹ năng này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm nhiều năm. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo ngại khi bạn đến với một công ty có quy mô và mức độ phức tạp của công việc ở mức độ trung bình.

Vai trò kế toán tổng hợp

 Không có bất kỳ một công thức chung nào về các công việc cụ thể cho kế toán tổng hợp, vì thực tế phải tùy thuộc vào quy mô và đặc thù kinh doanh của mỗi công ty, doanh nghiệp, cụ thể là phụ thuộc vào việc tổ chức bộ máy kế toán và người kế toán trưởng giao công việc cho từng nhân viên kế toán đến đâu. Ví dụ như sau:

-  Công ty có 2 – 3 nhân viên kế toán thì phần việc của mỗi người chắc chắn sẽ nhiều hơn. Kế toán trưởng phải làm luôn công việc của kế toán tổng hợp.

-  Công ty có 6 – 7 nhân viên kế toán, mỗi người phụ trách một phần, thì phần việc của kế toán tổng hợp sẽ ít hơn nhưng bù lại khối lượng công việc tổng hợp nhiều hơn và đòi hỏi chuyên môn cao hơn.

-  Còn công ty chỉ có một kế toán, khi đó bạn phải là kế toán trưởng và làm từ A đến Z.

Có thể đôi lúc bạn có cảm giác rằng, vai trò của kế toán tổng hợp hình như giống vai trò của kế toán trưởng? điều đó cũng có thể. Thường thì công việc của kế toán trưởng là tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản, điều phối, xử lý các mối quan hệ, hoạch định, xử lý tài chính, vay vốn, tham dự các cuộc họp về quản trị,…Đặc biệt, kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm cao theo quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Tôi xin được chia sẻ cùng bạn công việc “quan trọng/thường làm nhất” của một chuyên viên kế toán tổng hợp là:

-  Tính giá thành, các bút toán về giá thành.

-  Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.

-  Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.

-  Lập báo cáo tài chính.

Một cách tổng quát hơn, công việc của kế toán tổng hợp như sau:

-  Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

-  Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

-  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

-  Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

-  Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

-  Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

-  In sổ kế toán.

-  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

-  Lập các báo cáo thuế.

-  Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

-  Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến.

Phản hồi của bạn