Xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015

Xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015

Sâu đây công ty đào tạo kế toán thực hành ACVINA đưa ra các bước lập hệ thống thang bảng lương theo quy định năm 2015

Chú ý:

1. Năm 2015 DN áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới theo quy định:

Mức lương thấp nhất của lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

2. ) Mức lương thấp nhất của lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

3. ) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% hoặc 7% so với bình thường.

Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.( ở đây công ty áp dụng 7%)

4. Quy ước mã số bảng lương: Tham khảo tại đây

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH ACVINA
NGÀNH NGHỀ: Dịch vụ kế toán và Đào tạo kế toán
ĐỊA CHỈ: P1504 nhà A5 Làng Quốc Tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, Cầu giấy, Hà nội
MÃ SỐ THUẾ: 0106531632

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
————-

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.100.000 đồng/tháng.

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:                                                                                                         Đơn vị tính: Nghìn đồng

CHỨC DANH
CÔNG VIỆC

BẬC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

01. Giám đốc
- Mức lương
5.000 5.350 5.724 ..
02. Phó Giám đốc 
- Mức lương
4.500 4.850 5.189 …. ….
03. Kế toán trưởng
- Mức lương
4.000 4.350 4.654 …. …. ….. ….. …..
04. NV Kinh Doanh
- Mức lương
3.500 3.850 4.119  …  …  …  …  …

                                                                                                              Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

                                                                                                             CTY CP TM&DT GIÁO DỤC ACVINA

                                                                                                               (Ký tên và đóng dấu vào đây)

* Chú ý bản này các bạn lập thành 2 bản

 

 

 

Phản hồi của bạn