Xử lý thế nào với hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn ngừng hoạt động?

Xử lý thế nào với hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn ngừng hoạt động?

Nhiều doanh nghiệp không cẩn  thận trong việc lấy hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp mình. Khi cơ quan thuế phát hiện ra và có thông báo thì mình phải xử lý thế nào?

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1. Nếu Hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc bỏ trốn và đơn vị mình cung cấp được đầy đủ chứng từ ghi chép là giao dịch đó có phát sinh thì công ty được khấu trừ và được tính vào chi phí bình thường.

2. Nếu hóa đơn phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc bỏ trốn thì đây là hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị loại khỏi chi phí và điều chỉnh số thuế đã được khấu trừ

Việc kê khai thực tế điều chỉnh như thế nào các bạn tham khảo thêm tại đây: ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHI HÓA ĐƠN BỊ LOẠI

Bài viết này chắc sẽ hữu ích với các bạn lắm đấy:

BÍ QUYẾT HỌC KẾ TOÁN NHỚ LÂU

Phản hồi của bạn